Nie ma wpisów bo robię zdjęcia do projektu i to w tej chwili daje najwięcej frajdy. Nie wiem kiedy znowu będę fotografował przypadkiem więc 
zawieszam działalność bloga.

There aren't any new posts because working on a new project gives much more fun. I don't know when I'll do anything not on purpose so
I suspend this blog.


Spotkanie autorskie.
11.11.2012   g.12.00
Browar Mieszczański
Wrocław

nowościNa stacji metra Kabaty (od grudnia na stacji Wilanowska) wisi mój cykl portretów będący częścią kampanii "Mężczyźni też płaczą" fundacji Itaka. Do zobaczenia też na stopdepresji.pl.


My new set of portraits is exhibited on the Kabaty subway in Warsaw (on Wilanowska subway in December). It is a part of an anti-depression campaign "Man also cry" by Itaka foundation. You can also see it here: stopdepresji.pl.28.09

Ostatnio robię mało zdjęć, ale za to mają więcej sensu. Pracuję nad nowymi rzeczami.
Taking few photos recently though they have more sense. Working on new stuff.Było miło w Krakowie. Książka wreszcie powstała, zaprojektowana przez Pilar Rojo, wydana przez Instytut Kultury Wizualnej. Niedługo będzie w dystrybucji. Na razie w przypadku chęci zakupu kontaktujemy się z Akademią Fotografii lub ze mną.

It was very nice in Krakow. The book is finally here, designed by Pilar Rojo, published by IKW. Soon will be distributed. For now, please contact Akademia Fotografii or me in order to buy one.
Zdjęcia z Wielkanocy. Mało czasu, dużo do zrobienia, niedługo efekty.
Photos from Easter. I'm short of time, plenty to do, soon the effects.